تبلیغات
 سلام مهاجر - فلسفه سیاسی دیوید میلر

فلسفه سیاسی دیوید میلر

فلسفه سیاسی، دیوید میلرفلسفه سیاسی «دیوید میلر»

... فلسفه سیاسی، از موضوعات رشته علوم سیاسی است که درک و فهم آن به دقت و پیش نیازهای استوار می باشد، که عدم آشنایی به آنها و اصطلاحات اکادمیک این علم، فهم آن را برای دانش پژو سنگین می نماید. ولی آقای دیوید میلر، با شیوه ابتکاری ای، آن را از لفافه اصطلاحات اکادمیک برون کرده به صورت رساتری فهمش را آسان نموده است. که بعد از مطالعه کوشیده ام تا هر فصل آن را به عنوان های کوچکتری تجزیه و خلاصه نموده در اختیار علاقه مندان این موضوع قرار دهم. هم اکنون فصل اول آن را تحت عنوان «چرا به فلسفه سیاسی نیاز داریم؟» را مطالعه می نمایید.

1.     چرا به فلسفه سیاسی نیاز داریم؟ *

تعریف فلسفه سیاسی:

می توان فلسفه ی سیاسی را کندوکاو در ماهیت، علت ها و معلوهای حکومت خوب و بد دانست.

نقاشی لورنتستی، این کندوکاو را به ایجاز در خود جای داده است، هم سه ایده ی اصلی و مرکزی فالسفه سیاسی را در یک قالب بصری جذاب به نمایش گذاشته است.

  1. ایده نخست این که حکومت خوب و حکومت بد عمیقاً بر زندگی انسان ها تأثیر می گذارند.
  2. ایده دوم: بر فرض اِشکال مختلف حکومت علت مستقیم رفاه یا فقر و مرگ بوده و هستند؛

ما چه تأثیر بر این ریژیم­های که بر ما حاکم هست بگذاریم؟

حکومت­ها:

1. حلقه های زنجیره ای (تقدیرگریانه) تاریخ چرخه تکرار شونده؛

2. تاریخ روی خط مستقیم از بربریت بدوی تا مراحل عالی تمدن، شیوه اداره جوامع وابسته به علل اجتماعی که این هم خارج از اختیار (تقدیر گرایی ق.19)

  1. ایده سوم: این است که ما می­توانیم تشخیص دهیم چه چیزی حکومت خوب را از حکومت بد متمایز می­کند: قرار بوده این دیوارنگاره ها آوزنده باشند؛ هم به حاکمان و هم به شهروندان بیاوزند که چگونه می­توانند به زندگی مطلوبشان دست یابند. * [فلسفه سیاسی] به ما می­فهمانند که میتوان به دانشی برای رسیدن به شیوه مطلوب زندگی دست یافت.

* این جا وقت در باره حکومت صحبت می شود، منظور چیزی کلی تر از «دولت بر سرکار»  است. چون حکومت بر سرکار و نهادهای مربوط آن اقتدار و فرمان روایی از طریق آنها اعمال می­شود. بلکه منظور از حکومت کل قواعد، ورزه ها و رویه ها، و نهادهای است که ما تحت آن ها در جامعه کنار هم زندگی می کنیم.

* حکومت را که نقاشی های لورانتستّی معرفی می نماید، بازمانه او کاملاً سازگاری

دارد. در آن دوره حکومت خوب بیش­تر با ویژگی های افرادی که حکومت می کردند مربوط دانسته می شد. اما امروزه دغدغه ی ما بیش­تر نهادهای حکمت خوب هستند و کم تر ویژگی های شخصی افرادی که این حکومت ها راه می برند.

عوامل نفی فلسفه سیاسی

... عده­ای می گویند سیاست درباره­ی استفاده از قدرت است و افراد قدرتمند هیچ اعتنایی به فلسفه سیاسی ندارند.

+ مخالفت با نظرات فلسوفان سیاسی در میان خاص و عامه مشهود است. پس چه لزوم دارد که فلسفه سیاسی بخوانیم.

تأثیر: یکی از میراث های ماندگار هابز این بود که امکان تفکر در باره ی سیاست در فضای کاملاً سکولار (عرفی) را پدید آورد.

ضرورت فلسفه سیاسی

ضرورت فلسفه سیاسی همیشه حی و حاضر است، مخصوصاً در زمان های که با مسائل سیاسی جدیدی مواجه می شویم که با فهم سیاسی رایج روز نمی توانیم حلشان کنیم.

فلسفه سیاسی طالع بینی می کند!!

ژیرف نگری؛ عدم تأثیر از نظرات سیاسیون و توده مردم و دقت نگری در امور حکومت ها و زیر زرّه بین بردن آنها و به چالش کشانیدن حکومت ها ... لذاست که فلسفه سیاسی برای سطح نگرها چندان دوست داشتنی نمی نماید.

فصل1 نقاشی های لورنتستّی: http://www.kfki.hu/arhp/html/l/lorenzet/ambrogio/governme/iindex.html


برچسب ها: فلسفه سیاسی مدرن،

تاریخ : سه شنبه 10 آبان 1390 | 02:51 ق.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف