تبلیغات
 سلام مهاجر - سال نو با شناخت نو

سال نو با شناخت نو

سال نو با شناخت نوسال 1395 مبارک باد

با توکل به پروردگار،

محکم و استوار ،

شاداب و امیدوار،

«سال نو» را در سایه «دنده یِ سخی»،

در مزار شریف،

در کابل و غزنی،

در هرات و لوگر،

در قندهار و بامیان ...

به کوری چشم دشمنان

در سراسر افغانستان آغاز می کنیم.


... مردم ستم دیده کشور افغانستان، در داخل و خارج، در حال سال 1394 را پشت سر می گذارد که با از پیش تهدات ریاست و معاونت معاون شریک "دولت وحدت ملی" روبرو هستیم.

رئیس جمهور افغانستان صریحاً تهدید نموده است که اگر "پروسه صلح" به نتیجه نرسد، جنگ سنگینی را در پیش خواهیم. یعنی با طالبان باید کنار آیید! . و معاون عبدالله عبدالله، صریحاً جنگ شدید و سنگین را پیش بینی یا پیشاپیش نیش غول ناامنی بوسیله طالبان را نشان این مردم مصیبت زده طالبانیسم داده است.

ولی هموطنان به چند نکته با تجربیات سالها ستم و جنایت طالبانیسم دقت نمایند:

الف : اولاً مردم ما روی به ملت شدن است. این یکی از ویژه شناخت و هوش جمعی مردم کشور ماست؛ نمونه بارز آن بوجود آمدن « انقلاب تبسم» بیستم عقرب سال1394 می باشد که تمام اقوام و قبایل و مذاهب رسمی و غیر رسمی افغانستان در بوجود آورن آن شرکت مستقیم داشتند. لذا از این انقلاب ما به نتاییج ذیل دسترسی پیدا می کنیم :

1 – تعصبات کور جاهلیت قومی و مذهبی، این اسلحه قتاله اختلاف دوئیت، دیگر برای اربابان شان کاراییی ای مقصود را ندارد، وگرنه «انقلاب تبسّم» بدان صورت همه گیر و فراگیر بوجود نمی آمد؛

2 – طالبان، بعد از دو دهه ارتکاب جرم و جنایت نسبت به مردم مظلوم افغانستان، از قبیل تخریب زیربناهای اقتصادی کشور، تخریب و سرقت آثارباستانی، زمین سوخته کردند مزارع کشاورزی و بوجود آوردن گورهای دسته جمعی و صدها جنایت ها دیگر، به مقاصد شوم اربابان شان جامه عمل پوشانده نتوانیست؛ برای دسترسی به خواسته های عربستان و پاکستان، دست به یک تیست و آزمایش بدی زدند، روش را در پیش گرفتند که یکی موجبات تنفر مردم سوریه و عراق و جهان اسلام از «داعش» بود.

آری! طالبان، بعد از دو دهه ارتکاب جنایات فوق ، نتوانیستند به اهداف ارباباشان جامه یِ عمل پوشاند، لذا دست به  تقلید امام و پیشوای شان«داعش» دست زدند. به همین دلیل با سربریدن هفت مسافر بی گناه به شمول یک طفل معصوم نُه ساله، میخواست روش سیاه رعب وحشتی بالاتر از گورهای دسته جمعی و زمین سوخته ای دهه هفتاد را علیه مردم ستم دیده افغانستان پیاده کنند، شاید رضایت خاطر عربستان و پاکستان را بدست آورده شود.

ولی مردم بیدار و هوشیار افغانستان، بدور از تعصبات قومی مذهبی، جواب بسیار دندان شکنی را به طالبان و اربابان سیاه دل شان دادند، و « انقلاب تبسّم» در تاریخ افغانستان به ثبت رساندند یعنی که مردم افغانستان، هم « داعش» را شناخته و «طالبان» را. نه طالبان را حامی دین حنیف اسلام میدانند و « داعشیان» کافر را ؛ دیگر اسلحه کهنه استعمار و استحمارگری طالبان که سؤاستفاده از تعصبات کور جاهلی نژادی، قومی و مذهبی کاربرد ندارد، به صورت بسیار خرد مندانه با شناخت عالمانه، دین مبین اسلام را از « داعش» و «طالبان» جدا کردند.

3 – به همان دلیل که مردم افغانستان، « داعش» و «طالبان» را از اسلام جدا کردند؛ بلا فاصله طالبان جنایت وحشتناک، تنفر برانگیز و شرم آورشان را با کمال بی شرمانه و دست پاچگی، یک گروه « طالبان» جنایت را به گردن گروهی دیگر «طالبان» انداختند !!.

متأسفانه ستون پنجمی های دولت، در داخل دولت ، دیدند که هم جنایت اشتباه و شرم آور بود و نتیجه معکوس داد، و هم دفاع «طالبان» در به عهده نگرفتن این جنایت و نسبت دادن به گروهی «طالبان» رقیب، رقیب اشتباه بود!. ستون پنجمی ها با کمال وقاحت، جنایت را به « داعش» نسبت دادند، و به دروغ « داعش» خیالی ساختند، به همین جهت مجبور شدند که با ورود « داعش» در افغانستان موافقت کنند!!.

4 – از آنجایی که « پروسه صلح » جاری، با طالبان، نه پشتوانه ای اسلامی دارد و نه خواستگاه و منافع ملی، محکوم به شکست می باشد. زیرا این عدم دسترسی به صلح با « طالبان » که به هیچ یک از منافع ملی و ارزش های دینی و سیاسی بدست آمده ملت و مردم افغانستان پای بند نیستند، بهتر است از صلح ویرانگر و راه دادن دشمن به خانه و به رسمیت شناختن آن به عنوان دوست می باشد.

*** از آنجایی که مردم ما، برای حفظ ارزشهای دینی و ملی-سیاسی شان، همدست هستند، تهدیدات طالبان و ستون پنجمی های طالبان و اربابان شان در دولت ملی، هیج غلطی نمیتوانند.

با توکل به پروردگار،

محکم و استوار ،

شاداب و امیدوار،

«سال نو» را در سایه «دنده یِ سخی»،

در مزار شریف،

در کابل و غزنی،

در هرات و لوگر،

در قندهار و بامیان ...

به کوری چشم دشمنان

در سراسر افغانستان آغاز می کنیم.
طبقه بندی: سیاسی، اجتماعی،
برچسب ها: صلح دشمن ساز، صلح بد، صلح با طالبان، صلح سیاه،

تاریخ : یکشنبه 1 فروردین 1395 | 07:50 ق.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف