تبلیغات
 سلام مهاجر - آخرین خبر از اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز افغانستانی ها در ایران

آخرین خبر از اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز افغانستانی ها در ایران

آخرین نتایج حاصله ازاجرای طرح ساماندهی اتباع افغانی غیرمجاز دركشور

چهارشنبه 1391/1/16

این طرح درچه استانهایی واز چه تاریخی شروع شده و چه تسهیلاتی برای متاهلین درنظر گرفته شد ؟

 ازآنجاكه بازگشت متاهلین مشكلاتی ازجمله بالابودن هزینه های جابجایی وغیرو را درپی داشت مقامات مسئول در جمهوری اسلامی همچون دیگر خدماتی كه در طول سالیان متمادی به مهاجرین تبعه افغانستان ارائه داده شده است موافقت نمودند تا در مساعدت به این خانواده ها ترتیبی اتخاذ شود كه در داخل كشورازسوی سفارت افغانستان برای آنها گذرنامه صادر كه این امر بدلیل عدم آماده شدن مقدمات كار از سوی سفارت افغانستان به سال جاری موكول و اقدام اولیه از تاریخ 7/1/91 در استانهای قزوین ، زنجان ، مركزی ، گلستان ، مازندران ، سمنان ، بوشهر و خراسان جنوبی شروع و تا تاریخ 24/1/91 ادامه داشته واز تاریخ 26/1/91 تا 14/2/91 دراستانهای قم، یزد ،فارس والبرز و ازتاریخ 2/2/91 تا 19/3/91 در استانهای تهران ، خراسان رضوی و اصفهان نیز این اقدام صورت خواهد پذیرفت .

درخاتمه متذكر میشود كه بعد ازخرداد 1391 افراد مجاز دركشور یا دارای كارت پناهندگی جمعی ویا پاسپورت میباشند كه میتوانند در حوزه استان تعیین شده اقامت نمایند وافراد فاقد هریك ازمجوزهای اقامتی فوق الذكر تبعه خارجی غیرمجازتلقی و با آنان وسایر افرادی كه بنحوی در بكارگیری ، جابجایی و اسكان اینقبیل افراد مشاركت نمایند برابر قوانین ومقررات مربوطه برخورد قاطع بعمل خواهدآمد.

 

 آخرین نتایج حاصله ازاجرای طرح ساماندهی اتباع افغانی غیرمجاز دركشور

بنا به گزارش روابط عمومی اداره كل امور اتباع ومهاجرین خارجی وزارت كشور ، سیدمحمد تهوری مشاور وزیر ومدیركل امور اتباع ومهاجرین خارجی به سئوالاتی در خصوص طرح ساماندهی اتباع خارجی بشرح ذیل پاسخ دادند.

طرح ساماندهی غیرمجازین اتباع افغانی چه نتایجی را درپی داشته است ؟

سیدمحمدتهوری ، مشاور وزیر ومدیركل امور اتباع ومهاجرین خارجی به تشریح نتایج حاصله از طرح ساماندهی بشرح ذیل پرداخت.

مجردین براساس زمانبندی و سهمیه مشخص شده ماهانه كشور را ترك می كنند كه تا تاریخ انتشار این خبر حدود 180 هزارنفر آنها كشور را ترك كرده اند و آن تعداد كه تمایل به مراجعت داشته اند میبایستی با ارائه گذرنامه خود به كنسولگریهای ج.ا.ا در افغانستان ودریافت روادید به كشور مسافرت نمایند كه این مهلت برای آخرین گروه از این افراد خرداد 91 پایان می یابد.

این طرح درچه استانهایی واز چه تاریخی شروع شده و چه تسهیلاتی برای متاهلین درنظر گرفته شد ؟

 ازآنجاكه بازگشت متاهلین مشكلاتی ازجمله بالابودن هزینه های جابجایی وغیرو را درپی داشت مقامات مسئول در جمهوری اسلامی همچون دیگر خدماتی كه در طول سالیان متمادی به مهاجرین تبعه افغانستان ارائه داده شده است موافقت نمودند تا در مساعدت به این خانواده ها ترتیبی اتخاذ شود كه در داخل كشورازسوی سفارت افغانستان برای آنها گذرنامه صادر كه این امر بدلیل عدم آماده شدن مقدمات كار از سوی سفارت افغانستان به سال جاری موكول و اقدام اولیه از تاریخ 7/1/91 در استانهای قزوین ، زنجان ، مركزی ، گلستان ، مازندران ، سمنان ، بوشهر و خراسان جنوبی شروع و تا تاریخ 24/1/91 ادامه داشته واز تاریخ 26/1/91 تا 14/2/91 دراستانهای قم، یزد ،فارس والبرز و ازتاریخ 2/2/91 تا 19/3/91 در استانهای تهران ، خراسان رضوی و اصفهان نیز این اقدام صورت خواهد پذیرفت .

نكته قابل توجه دراجرای این برنامه این است كه با برنامه ریزی و هماهنگی خوبی كه صورت گرفت از تردد حجم هزاران نفری افراد به سفارت و كنسولگریهای افغانستان در ایران كه مستلزم صرف هزینه های سنگین برای مشمولین طرح بود جلوگیری و تمامی آنان در استانهای محل سكونت خود قادر خواهند بود كه كلیه اقدامات اداری مربوط به صدور گذرنامه را با حضور نمایندگان كنسولی سفارت افغانستان درایران به انجام برسانند.

آیا این طرح با استقبال افراد مشمول مواجه شده است ؟

گزارشات واصله از استانهای یادشده حاكسیت كه اقدامات مزبور در جوی بسیار آرام و به دور از ازدحام در حال انجام بوده و گذرنامه متقاضیان توسط سفارت افغانستان در یك زمانبندی مناسب وبا نوبت بندی مشخص صادر و تحویل آنان خواهدگردید.

خاطرنشان می نماید كه مرحله بعدی برای درج روادید و صدور پروانه اقامت درگذرنامه افراد مشمول نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه ونیروی انتظامی درحال انجام می باشد.

به مجردین دارنده برگ تعیین تكلیف نیز توصیه میشود كه درزمان مقرر كشور را ترك و در صورت تمایل به مراجعت به ایران با اخذ گذرنامه و درج روادید در آن بصورت قانونی وارد كشور شوند.

خانوارها نیز براساس زمانبندی های اعلام شده در هراستان نسبت به ارائه مدارك واخذ پاسپورت وسپس روادید واقامت اقدام نمایند.

آیا با افرادی كه در مهلت تعیین شده اقدام به بازگشت ازكشور ننمایند برخورد خواهدشد؟

بدیهی است پس از انقضاء تاریخ های اعلام شده ، دارندگان برگ های تعیین تكلیف باید كشور را ترك و درغیراینصورت نسبت به دستگیری و اخراج آنان ازكشور برابر قانون اقدام خواهد شد.

درخاتمه متذكر میشود كه بعد ازخرداد 1391 افراد مجاز دركشور یا دارای كارت پناهندگی جمعی ویا پاسپورت میباشند كه میتوانند در حوزه استان تعیین شده اقامت نمایند وافراد فاقد هریك ازمجوزهای اقامتی فوق الذكر تبعه خارجی غیرمجازتلقی و با آنان وسایر افرادی كه بنحوی در بكارگیری ، جابجایی و اسكان اینقبیل افراد مشاركت نمایند برابر قوانین ومقررات مربوطه برخورد قاطع بعمل خواهدآمد.تاریخ : سه شنبه 22 فروردین 1391 | 11:39 ق.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف