تبلیغات
 سلام مهاجر - تفاوت تمدید روادید با اقامه

تفاوت تمدید روادید با اقامه

سنگ و پای لنگ
یاتمدید روادید افغانی های شرکت کرده در طرح ساماندهی

درد بی درمانِ مهاجرت به ایران

تمدید اعطای روادید خانواده های شرکت کرده در طرح ساماندهی شروع شده است. هزینه تمدید روادید، چنان بالاست که بسیاری از خانواده های بی­بضاعت و ناتوان، در صف منصرف شدگان از اخذ پاسپورت پیوسته اند؛ چون تمدید سه ماهه روادید، از هر سر پرست خانواده هشتاد(80)یورو، از هریک اعضای خانواده چهل(40)یورو، به علاوه آن سر پرست خانواده باید دو صد و پنجاهزار تومان(250000) باید هزینه کارت کارگری بی­پردازند که برای یک خانواده چهار نفری حدود هشت صد هزار تومان می­شود.

افغانی های مهاجر که در طرح سامان دهی سال 90 شرکت نموده بودند. در اواخیر سال 90 بود که در ضمن مسافرت تعدادی از رؤسایی کمسیون لوی جرگه افغانستان به ایران؛ آنها خواستار تعیین تکلیف مهاجرین به اصطلاح غیر قانون در ایران شدند. طبق درخواست آنها از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، دولت ایران، این مهاجرین به دو دسته تقسیم کردند: مجردین و خانوادها. مجردین ملزم کردند که طبق نامه دریافت کرده "برگشت به افغانستان" به افغانستان برگشته و با دریافت روادید، برگردند؛ خانوادها بنا شد که در ایران سفارت افغاستان به آنها پاسپورت بی­دهند، بدون برگشت به افغانستان به آنها روادید (ویزا) داده شود.

اواخر سال 1390 از طرف وزارت کشور، بخش امور اتباع مهاجرین خارجی ایران، اعلام شد که هر خانواده دارنده برگ "برگشت به افغانستان" پاسپورت دریافت کنند. هر عضو خانواده که به شانزده سال داشته باشد، باید پاسپورت جداگانه دریافت کنند. چون تعداد زیاد از اینها در آمد بسیار ناچیز دارند، لذا از اخذ پاسپورت برای اعضای اناث خانواده پاسپورت نگرفتند و حتی برخی از این خانواده چون هزینه پنجا و چهار یورو برای پاسپورت را نداشتند از گرفتن آن منصرف شدند. هم اکنون که می باید هر فرد اعضای خانواده از شیرخار و نوزاد تا پیران کهنسالی که توانایی روی عصا راه رفتن را هم ندارند، می باید چهل یورو، سر پرست­های خانواده تا مبلغ پنجصد و پنجا هزار تومان پرداخت نمایند!!.

اصطلاحات و کلمات، در فرهنگ حقوقی و اقتصاد بار معنایی و هزینه های متفاوت خود را دارند. پس تمدید روادید با اقامه در ایران فرق می­کند. برای تمدید اقامه در ایران 150000صدوپنجاهزار افغانی پرداخت می­شود، برای تمدید روادید نرخ مشخص فکر کنم وجود ندارد! ولی فرق اقامه با روادید اولاً درهزینه آن است که بسیار بیشتر از اقامه است؛ ثانیاً در مقدار زمان آن است که اقامه کمتر از سه ماه نیست، ولی تمدید روادید از ده روز است تا سه ماه به سه ماه.

توفیق اجباری تقرب به خدا و امام زمان(عجج)

کسانی مجبور بودند، که  راهی برای برگشت یا جایی برای زندگی کردن در افغانستان نداشتند؛ در طرح ساماندهی شرکت جسته اند و پاسپورت دریافت نموده اند، تمام در آمد شان را به دولت جمهوری اسلامی به عنوان "تمدید رواید" پرداخت نمایند تا کمکی باشد برای دولت جمهوری اسلامی در جهت تأمین ایرانیان که از دریافت "یارانه" انصراف نداده اند، با باقی مانده اندک در آمدی اگر داشته باشند، جهت تقرّب به خدا و امام زمان و تعجیل دولت عدالت پیشه آن حضرت به صورت خانوادگی روزه بی­گیرند؛ اگر هم مازاد از هزینه های جورواجور تمدید روادید و کارت کاری گری باقی نماند، چه بهتر چون به تقرّب  سریع­تری (یعنی زودتر مردن) دست می­یابند. این است یکی از معانی توفیق اجباری تقرّب به خدا.
طبقه بندی: اجتماعی، اخلاقی،
برچسب ها: تمدید روادید مهاجرین،

تاریخ : شنبه 20 خرداد 1391 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف