تبلیغات
 سلام مهاجر - اعضای حرام حلال گوشت ها

اعضای حرام حلال گوشت ها

اعضای حرام حیوانات حلال گوشت چیست

خوب نیست احکام شرعی را از رفتار مسلمین عوام اخذ کرد!.

آری! همین اواسط ماه مبارک رمضان امسال بود که شخصی در مرغداری نگین ، ازم پرسید: آیا "دنبلان گوسفند" ( همان بیضه گوسفند نر) حلال است یا حرام؟

متأسفانه! من با عمل کرد که بین مسلمین در ایران و افغانستان دیده بودم که برخی آن را کباب می کرد و می خوردند ؛ من هم با قاطعیت گفتم: حلال است. یکی از کارمند جوانی آن جا که آدم متکبری هم معلوم می شد ، گفت : حرام است. ولی به هر روی من نپذیرفتم و راهنمایی کردم که مسأله اگر از من قبول نمی نماید ،  به صورت تلفنی از دفتر آیت الله مکارم شیرازی یا هر دفتر مراجع دیگری را که تقلید دارد بی پرسد.

امّا این مسئله در ذهنم بود! تا این که امروز در اینترنت مسأله را جستجو کردم ؛ متوجه شدم حق با آن کارمند جوان بوده است.

    برخی از اعضای حیوانات حلال گوشت که خوردن آنها حرام است

    1.خون.

    2.فضله.

    3.آلت تناسلی نر و ماده.

    4.غدد که آن را دشول می گویند.

    5.تخم،که ان را دنبلان می گویند.

    6.مغز حرام که در میان تیره ی پشت است.

    7.غده ای که در مغز کله است که با شکل نخود می باشد.

    8.پی که در دو طرف تیره ی پشت است.

    9.زهره دان.

    10.اسپرز(طحال).

    11.بول دان(مثانه).

    12.حدقه ی چشم.

    13.بچه دان.

(14. چیزی که در میان سم است و به آن ذات الاشاجع میگویند.)تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1391 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف