تبلیغات
 سلام مهاجر - توصیه به مهاجرین مقیم ایران

توصیه به مهاجرین مقیم ایران

توصیه موقت و مهم یک مهاجر مقیم ایران!

قابل توجه مهاجرین افغانستانی مقیم ایران!

بخاطر برقراری اقدامات امنیتی ویژه که در جریان برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران ، در نظر گرفته شده است ، بهتر است که مهاجرین افغانستانی ای مقیم ایران ، سعی نمایند تا خروج سران کشورهای غیر متعهد ، از رفت و آمد های خارج استانی در ایران خودداری نمایند. بویژه آن دسته از مهاجرین افغانستانی ای که در طرح ساماندهی افغانهای غیر قانونی شرکت نموده اند که حتی از رفت و آمدهای داخل استانی ای غیر ضروری هم تا حد المقدور خود اجتناب نمایند. چون مدارک این دسته نزد بسیاری از نیروهای امنیتی ایران چندان شناخته شده نمی باشد ، بخصوص که در این طرح امنیتی ویژه از نیروهای بسیج در داخل و اطراف و کمربند های استان هم جوار تهران بکار گرفته شده است ، این نیروها با این مدارک چندان آشنایی ندارند ، برای احتیاط بیشتر ، دارندگان این مدارک را با تحقیر از ماشن میارند پاین و فرماندهان بلند پایه تری شان معرفی می کنند و چه بسا که او هم نسبت به این مدارک آشنایی نداشته باشد که سرگردانی و الافیت شما دو چندان و چه بسا که سر از اوردگاه در بیاورید...
طبقه بندی: اجتماعی،

تاریخ : دوشنبه 6 شهریور 1391 | 08:05 ق.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف