تبلیغات
 سلام مهاجر - اساس اختلاف مذاهب

اساس اختلاف مذاهب

حق وباطل بودن عیدغدیر

علی مولی

اکمال دین به چیست؟ آن چیزهای که مسلمانها برای اکمال دین فکر می کنند، کمال دین محسوب نمی­شود! می­توان گفت که راه توسعه و گسترش دین است. اکمال دین را باید از خود دین پرسید که به چیست؟ منابع اصیل همانند قرآن کریم و احادیث صحیحه ی رسول اکرم ص چه اموریِ را کامل کننده دین معرفی می­نماید، مثلا وقت قرآن کریم می­فرماید:

 " الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دیناً (قرآن/المائدة/3)"امروز دین شمارا کاملکردم و نعمتم را به شما تمام نمودم و پذیرفتم که دین شما اسلام باشد. آن روز چه روزی است ؟ بوسیله چه چیزی خداوند دین ما را کامل کرد؟ و آن نعمت بزرگ که خداوند آنرا اکمال و اتمام و متمم تمام نعمت هایش معرفی می­نماید که به ما عنایت فرموده است چیست؟

حق وباطل بودن عیدغدیر

اکمال دین به چیست؟ آن چیزهای که مسلمانها برای اکمال دین فکر می کنند، کمال دین محسوب نمی­شود! می­توان گفت که راه توسعه و گسترش دین است. اکمال دین را باید از خود دین پرسید که به چیست؟ مبابع اصیل همانند قرآن کریم و احادیث صحیحه ی رسول اکرم ص چه اموریِ را کامل کده دین معرفی می­نماید، مثلا وقت قرآن کریم می­فرماید:

 " الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دیناً(قرآن/المائدة/3)" امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را به شما تمام نمودم و پذیرفتم که دین شما اسلام باشد. آن روز چه روزی است؟ بوسیله چه چیزی خداوند دین ما را کامل کرد؟ و آن نعمت بزرگ که خداوند آنرا اکمال و اتمام و متمم تمام نعمت هایش معرفی می­نماید که به ما عنایت فرموده است چیست؟

... سال 1383 مدرسه حجتیه. دقیقاً موضوع گفت­وگو یادم نیست به صورت کلی یقیناً کلامی و اعتقادی بود. جر و بحث کوتاهی جلودرب ساختمان خوابگاه مدرسه حجتیه، اطراف پارک کوچک درب پشتی مسجد که به سمت کتابفروشی و سلمانی است – الآن پارک کوچکه تخریب شده -  جر و بحث کوتاهی میان من و آقای اسد الله احمدی (بودا) رخداد، من با حرارت و داغ با تمام احساساساتم با ذهنیت از قبل ساخته شده ای علیه ایشان حمله می­کردم و با حرارت می خواستم که ایشان را قانع و معتقد کنم که حق همین است که من می­گویم و جز این نیست!! او با عادت همیشه­گی خودش خونسردانه و "شول و ول" به قول هزارگی "سوله سوله" ولی بسیار مستدل و منطقی حرف میزد، سعی می کرد که من ذهنم را بیشتر باز نگهدارم و جهان اطرافم را با دو رنگ سفید مطلق و سیاهِ بد، ننگرم حد اقل رنگ خاکستری را به آن اضافه کنم. وقت دید که من کوتاه نمی آیم؛ سخن کوتاهی از یک سیاست مدار – که من اسمش را فراموش کرده ام-  گفت: آقای دکتر.... می گوید: در جهان که ما زندگی می کنیم، حق و باطلی وجود ندارد، زر و زور است که آن را می­سازد یعنی این قدرت ها است که با به استخدام کشاندن اندیشه ها، آن گونه که آنها می خواهند، حق و باطل می­تراشند. دیگر هیچ نگفت و رفت.

آری! ایشان طلبه ی بود که چندین سال پیش از سال 1378 که کتابهایش را در این سال در پیاده­رویِ خیابان عمار یاسر کمی آن طرف­تر از خوابگاه مسجد شهداء (که باهم در آن خوابگاه به سر می بردیم)، نزدیک مسجد اهل البیت به حراج گذاشته بود،در میان آن کتابها، ترجمه کتاب امام علی ع، اثر زیدان را دیدم که خوانده بود و الآن می­فروخت!. وقت گفتم: چرا این  کتاب زیدان را می فروشی؟ گفت: چه فایده! مسیحیت به حقانیت اش اعتراف می کنند ولی مسلمانها (با اشاره به کتاب "لهوف" زندگانی امام حسین ع) با پسرش چنین می کنند.

راستی! میدانید وقت که پیامبر آن خطبه مشهورش را که در آخرین حجش (حجة الوداع) ایراد فرمود چند هزار نفر حضور داشتند؟! اگر آن خطبه (خطبه غدیر) مستند و موثق با سلسله سند صحیح به تواتر نقل شده است؛ و قضیه ی غدیر، یک واقعه ی واقعی تاریخی است؛ پس دعوای میان شیعه سنی سِرّش چیست؟.

آری! باز هم تکرار می کنم: گرچند حقانیت علی علیه السلام از بدهیات است ولی خواندن "احقاق الحق" از ضروریات. چون در جهان که ما زندگی می کنیم، حق و باطلی وجود ندارد، زر و زور است که آن را می­سازد یعنی این قدرت ها است که با به استخدام کشاندن اندیشه ها، آن گونه که آنها می خواهند، حق و باطل می­تراشند.

اکمال دین به چیست؟ آن چیزهای که ما مسلمانها برای اکمال دین فکر می کنیم، کمال دین محسوب نمی­شود! می­شود گفت که راه توسعه گسترش دین باشد. اکمال دین را باید از خود دین پرسید که به چیست؟ مبابع اصیل همانند قرآن کریم و احادیث روایات صحیحه ی رسول اکرم ص چه چیز و چیزهایِ را کامل کننده دین معرفی می­نماید، مثلا وقت قرآن کریم می­فرماید: " الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دیناً (قرآن/المائدة/3)" امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را به شما تمام نمودم و پذیرفتم که دین شما اسلام باشد. آن روز چه روزی است؟ بوسیله چه چیزی دین ما را کامل کرد؟ و آن نعمت بزرگ که خداوند آنرا اکمال و اتمام و متمم تمام نعمت هایش که به ما عنایت فرموده، میداند چیست؟

اگر این سوالات، جوابهای درست و صحیحی از متون اسلامی، به صورت مستند و معقول داده شود، فکر می کنم دیگر اختلاف حق و باطل از جهان اسلام رخت برمی­بندد. مگر آن که قائل به این شویم که حق و باطل ساختنی است، وجود واقع الامری ندارد.تاریخ : شنبه 13 آبان 1391 | 08:36 ب.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف