تبلیغات
 سلام مهاجر - مهم ترین عامل سقوط مرسی

مهم ترین عامل سقوط مرسی

مهم ترین عامل سقوط مرسیتصویر شیخ شهید شیعه مصری
یا انقلاب دوم مصری ها

به جد میتوان گفت: که انقلاب دوم مصری ها از انقلاب اول شان برای سران و رهبران دلسوز سیاسی جهان اسلام، مهم تر از انقلاب اول شان در سرنگونی فرعون مصر می باشد.


میان به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر و طالبان در افغانستان، مشابهت های زیادی وجود دارد. گرچند تفاوتهای بارزی نسبت به زمینه ای زمین قدرت نمایی هست که من جمله تفاوت و سطح آگاهی مردم مصر و پشتون های حامی طالبان می باشد که همین تفاوت زمینه نزول زود هنگام حاکمیت اخوان المسلمین و سقوط مرسی را فراهم نمود.

مهمترین مشابهت های به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و اخوان المسلمین در مصر، همانا احساساست پاک مذهبی و اسلام خواهی آنان محسوب می شود. متأسفانه اخوان المسلمین در مصر ، نتوانیست این موج احساسات پاک را همانندی طالبان به درستی مدیریت و رهبری نمایند.

مردم مصر با برداشت اصلاح طلبی و عبرت گیری اخوان المسلمین از شکست نصل قبل شان به آنها رأی دادند، ولی سران اخوان المسلمین این حسن توجه مردم را تمایول به سلفی گری تعبیر کردند لذا مرسی سیاست خویش را به سمت و سوی جهت میداد که میرفت به مصر را به سوریه عطف کند. ولی مردم مصر درسی خوبی از سرنوشت سوره گرفت ؛ بهمین دلیل دست به انقلاب دوم زدند رأی شان پس گرفتند و خواستار انتخابات زود هنگام شدند.

آری! حد اقل در سه دهه اخیر بسیار کم بلکه اصلاً پس گرفتن رأی، بدین صورت بیِّن و آشکارا که مردم مصر رأی شان را از مرسی پس گرفتند ، در جهان - آنهم در دول جهان اسلام – مشاهده نشده است. لذا جای این پرسش هست که :

چه رفتار و کرداری از مرسی یا گروه اخوان المسلمین سرزد که صف های عریض و طویل حمایت های میدان التحریر ، تبدیل به مخالفین مرسی شد؟ یعنی چرا یکباره صف مخالفین ریاست جمهوری منتخب مصر چاق شد و رأی شان را از مرسی پس گرفتند؟

درین زمان کوتاه ریاست مرسی، از او رفتار و کر دار که مورد رضایت اکثریت مرم نباشد، دیده نشده بود؛ گرچند مخالفین در موارد مخالفت های نسبت به برخی اقدامات ایشان داشت و حتی دست به تظاهرات هم میزدند ولی جواب مخالفین رساست جمهور منتخب مصر را مردم با اکثریت بیشتر پاسخ میدادند. امّا یکباره به صورت بسیار غیر قابل پیش بینی نشده ای صف مخالفین مرسی در میدان التحریر چنان پرقدرت شد که موافقین ریاست جمهوری منتخب مصر نتوانیستند جواب آنها را بدهند! معلوم شد رأی دهندگان مرسی رأی شان را پس گرفته اند.

چرا؟ چرا مردم مصر به این زودی و با عجله به میادین مختلف مصر ریختند و رأی شان را پس گرفتند؟ در رأس قدرت بودن مرسی از گروه اخوان المسلمین ، چه خطری را به سمت مصر سرازیر می کرد؟

اگر اظهارات و مسافرتهای اولیه آقای مرسی را به کشورهای تروریست پرور به ظاهر اسلامی در نظر گرفته نشود و با دیده اغماض نگرسته صرف یک مسافرت و ارتباطات و تعاملات سیاسی محسوب شود؛ ولی اظهارات بسیار نرم و بی بخار مرسی نسبت به قتل رهبر شعیان در نیمه شعبان سال جاری، بوسیله سلفی های تکفیری در یکی از روستای های مصر، که مرسی صرفاً با چند کلمه ای کلیشه سیاسی به صورت بسیار سست و محافظه کارانه مخالفتش را ابراز کرد که میتوان گفت تأییدیه و چراغ سبزی بود به این گروه وحشت و ترور که هم اکنون چهار کشور اسلامی (سوریه ، عراق ، افغانستان ، پاکستان) در شعله های آتش قصاوت بی رحمی آنها می سوزند . البته شعله سیاه آن امنیت تمام جهان اسلام را تهدید می کند؛ شهادت شیخ حسن همانند شهید مزاری در افغانستان ، مردم مصر را از خواب غفلت بدار کردند که زمام امور شان را به دست چه کسی و چه گروه داده اند. لذا با عجله به میدان التحریر و خیابانها آمدند و فریاد زدند که اشتباه کرده اند، اگر دیر بی جربند باید سینه های شان برای شکافته شدن و برون شدن قلب های شان آماده کنند.

به جد میتوان گفت: که انقلاب دوم مصری ها از انقلاب اول شان برای سران و رهبران دلسوز سیاسی جهان اسلام، مهم تر از انقلاب اول شان در سرنگونی فرعون مصر می باشد. چون انقلاب دوم مصری ها مسیر اسلام خواهی آنها را از مسیر سلفی های تکفیری جدا می نماید؛ تنبُّهی است مر مفتیانی را که بدترین جنایات و تجاوزات را که در دین مبین اسلام در رأس تمام گناهان بزرگ و از اکبر المعاصی بعد الشرک بالله محسوب میشود را فتوای جواز در حمایت تروریست های سوری سر میدهند یعنی که رهبران دینی مصر و الازهر ، می باید مسیرشان را از تروریست های سوریه و حامیان مفتی های بی منطق شان جدا کنند، در غیر آن پشتبانی مردم را از دست خواهد شد.

این آگاهی و بصیرت از ویژگهی های مردم مصر از بزرگترین تفاوتهای حامیان طالبانیستی در افغانستان ، پاکستان ، سوریه و پیروان القاعده می باشد.
طبقه بندی: سیاسی،
برچسب ها: الثورة المصریة الثانیة، انقلاب دوم مصری ها، مهم ترین علت سقوط مرسی،
دنبالک ها: ریشه یابی علل سقوط مرسی،

تاریخ : پنجشنبه 13 تیر 1392 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : reza hassani | نظرات

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف